nopo

Hånddesinfeksjon


nopo er en norsk merkevare for hånddesinfeksjon, og har røtter fra norsk spritproduksjon på norske gårder tilbake til 1800-tallet. I norsk målestokk og gjennom mer enn 175 år har nopo opparbeidet seg unik kompetanse innen dette området. nopo er en del av samvirket hoff sa, som eies av 520 norske potetbønder.

HOFF SA produserer mer enn to millioner sprit årlig. Spriten er potetbasert og potetene kommer fra bønder med tilhørighet i Trøndelag, Jæren og Østlandet.

nopos navn kommer fra forkortelsen av det tidligere navnet til HOFF - HOFF Norske Potetindustrier, og er et navn mange i Norge fortsatt bruker på HOFF.

nopo startet markedsføringen av håndsprit i 2020, grunnet et økt behov i det norske markedet.


HOFF SA

Bryggevegen 3-5
2821 Gjøvik

E-post: post@nopo.no
Telefon salgsavd.: 97 15 95 15